Αλλαγές προγράμματος και πάλι

από 10 Μαΐου οι μαθητές επιστρέφουν στο δημόσιο σχολείο οπότε και εμείς επιστρέφουμε στο πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου . Τα μαθήματα θα είναι online , δια ζώσης μόνο για τα παιδιά που δίνουν Lower/Proficiency.

JA1, JB1, A1 Δευτέρα Τετάρτη 5:30-6:45 (η Α Παρασκευή ας μείνει ως έχει 5.30 ή 6.30 μη τυχόν και ξανακλείσουν τα σχολεία)

JA2 , JB3, A2 Τρίτη Πέμπτη 17.00-18.15 (η Α Παρασκευή ας μείνει ως έχει 5.30 ή 6.30 μη τυχόν και ξανακλείσουν τα σχολεία)

JB2 Τρίτη Πέμπτη 15.30-16.45

Β1 Δευτέρα Τετάρτη σε 16.00-17.15 (οι Παρασκευές ας μείνουν ως έχουν 5.30 ή 6.30 μη τυχόν και ξανακλείσουν τα σχολεία)

όταν τα δημοτικά έχουν τηλεκπαίδευση το μεσημέρι:

Οι τάξεις C, D, E  και πάνω δεν θα έχουν μεγάλες αλλαγές επειδή τα παιδιά πάνε γυμνάσιο. Τα τμήματα JA1,JB1, A1 που είχαν Δευτέρα, Τετάρτη 5:30 θα ξεκινούν ένα τέταρτο αργότερα, 5:45.

Αλλαγή θα έχουν τα τμήματα:

JA2 αντί για Τρίτη-Πέμπτη 17:00-18.15 σε Τρίτη- Πέμπτη 17:45-19:00

JB2 αντί για Τρίτη -Πέμπτη 15:30-16:45 σε Τρίτη- Πέμπτη πρωί 10:00-11:15

JB3 αντί για Τρίτη- Πέμπτη 17:00-18:15 σε Τρίτη -Πέμπτη πρωί 11:30-12:45

A2 αντί για Τρίτη -Πέμπτη 17:00-18:15 σε Τρίτη- Πέμπτη πρωί11:00-12:15

B1 αντί για Δευτέρα-Τετάρτη 16:00-17:15 σε Δευτέρα-Τετάρτη 17:45-19:00


Επίσης οι Παρασκευές αλλάζουν ως εξής:

A1 αντί 15:30 σε 17:30

A2 αντί 16:30 σε 18:30

Β1 αντί 15:30 σε 17:30

Β2 αντί 16:30 σε 18:30

C1 αντί 15:30 σε 17:30

C2 αντί 16:30 σε 18:30 

Ε1 αντί 17:30 σε 15:30

Advanced αντί 17:30 σε 15:30


Lower, Proficiency παραμένουν ως έχουν

Πρόγραμμα Σπουδών

Pre-junior: Νηπιακά τμήματα για παιδιά Α' δημοτικού, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Βοηθά στην εξοικείωση με την ξένη γλώσσα.

Junior A: Ουσιαστικά η 1η τάξη των αγγλικών, πολύ σημαντική γιατί εδώ δεν θέτουμε μόνο τις βάσεις, αλλά δημιουργούμε και το κατάλληλο κλίμα, έτσι ώστε να αγαπήσουν οι μικροί μας μαθητές την εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Junior B: Μία τάξη μεταβατική, ολοκληρώνει την Junior A και βοηθάει στη μετάβαση για την επόμενη τάξη.

A senior: Πολύ σημαντική τάξη, η γραμματική ενισχύεται, καθώς και το λεξιλόγιο. Φεύγουμε πλέον από το παιδικό κείμενο με τις φωτογραφίες και προχωράμε σε ολοκληρωμένα κείμενα και την εισαγωγή στις εκθέσεις.

B senior: Ενίσχυση λεξιλογίου, εισαγωγή σε περίπλοκα γραμματικά φαινόμενα, όπως οι Υποθετικοί Λόγοι.

C senior: Ενίσχυση λεξιλογίου, ολοκλήρωση της γραμματικής και εισαγωγή σε μεγάλες εκθέσεις.

D senior: Η πιο σημαντική τάξη - βάση για τις εξετάσεις των πτυχίων (Lower-Proficiency). Πολύ λεξιλόγιο, ολοκληρωμένες εκθέσεις και επανάληψη όλης της γραμματικής.

E senior: Εμπλουτισμός λεξιλογίου, παρουσίαση εξαιρέσεων στη γραμματική. Εκθέσεις με τη δομή των πτυχίων.

B2 level: Εξάσκηση στα τεστ, εμπλουτισμός όλων (γραμματική, έκθεση, λεξιλόγιο, εξαιρέσεις).

Advanced: Αγγλικά σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Κείμενα από βιβλία βιολογίας και επιστημών γενικώς. Οι εκθέσεις πλέον φεύγουν από το εφηβικό κείμενο και περνούν σε ανώτερο επίπεδο.

Proficiency: Εξάσκηση στα τεστ. Τελειοποίηση της γνώσης. Βέβαια όσο ζούμε μαθαίνουμε, η εκμάθηση μιας γλώσσας δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε της μητρικής μας!!!