Επιτυχίες σχολικής χρονιάς

 2019

100% σε Αγγλικά (πέτυχαν όλοι)

100% σε Γαλλικά (πέτυχαν όλοι)

50% στα Γερμανικά (πέτυχε ένας από τους δύο)Λόγω αυστηρού κανονισμού προσωπικών δεδομένων (GDPR) παραθέτουμε τα αποτελέσματα μας με κωδικό μαθητή. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή φωτογραφίας από τους εξεταστικούς φορείς καθώς και την περίοδο των εξετάσεων (δηλαδή μόνο της φετινής χρονιάς). Οι κωδικοί με αστερίσκο * σημαίνει οτι οι μαθητές έδωσαν μία χρονιά νωρίτερα.

C2 exams (Proficiency)


*3308667 ECPE Michigan

*3308664 ECPE Michigan

3308643 ECPE Michigan


*3308623 ECPE Michigan

MS1 MSU Michigan

*MS2 MSU Michigan

3308639 ECPE Michigan

*3308630 ECPE Michigan

*3308619 ECPE Michigan

B2 exams (Lower)


*408 FCE Cambridge


*409 FCE Cambridge

*410 FCE Cambridge

*411 FCE Cambridge

*412 FCE Cambridge

*413 FCE Cambridge


*414 FCE Cambridge

3146020 Toeic

3418516 Toeic

6101054 ESB

6101055 ESB

*3283673 ECCE Michigan

030001270749 DELF Γαλλικά


*3283674 ECCE Michigan

*3283675 ECCE Michigan

*3283676 ECCE Michigan

*3283677 ECCE Michigan

3283678 ECCE Michigan

3283679 ECCE Michigan


B1 exams

0060413898 Goethe-Zertifikat B1(Γερμανικά)

A2 exams


94 KET Cambridge

95 KET Cambridge

96 KET Cambridge

*97 KET Cambridge

98 KET Cambridge

99 KET Cambridge

100 KET Cambridge

030001287662 DELF Γαλλικά