Homework


Pre Junior
Pre Junior
A Junior
A Junior

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 26/10/2021

Student's book: μάθημα 1 (σελίδες 8-9)
Companion: μελέτη τις λέξεις σελίδα 10
Workbook: σελίδα 13, άσκηση 3
Copy: Look! A house and a party! (3 φορές)
Dictation: τις προτάσεις της αντιγραφής 
Extra: -

B junior
B junior

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021

Αντιγραφή 2 φορές τις λέξεις  από το μάθημα 6
Ορθογραφία: It's a hot morning - In the forest
Από το companion και από το workbook το μάθημα 6

A senior
A senior

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 26/10/2021 (κ.Βάνα)

wb 1.5, comp 1.5, copy: "we wake up...school"
reading: sb 1.5

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 26/10/2021 (κ.Ελευθερία)

wb 1.5, comp. 1.5, reading, dictation "in films...boarding school like"

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021 (κ.Βάνα)

p.14 ex.4, p.17 ex.9, p.18 ex.1,2,3

ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021 (κ.Ελευθερία)

p.19

B senior
B senior

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 26/10/2021:

κεφάλαιο 4 γραμματική
σελίδα 28 θεωρία, σελίδες 30-31 ασκήσεις 5,6,7

ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021:

1) από το companion: κεφάλαιο 6, σελίδα 22, ορθογραφία: 6.6,7.8,23,24,25, υπόλοιπες ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
2) από το student's book: κεφάλαιο 6, σελίδα 22 reading
3) από το workbook: κεφάλαιο 6, σελίδες 18-19, ασκήσεις 1,2,3,5

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/2021

no h/w


C senior
C senior

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 26/10/2021:

σελίδα 34 + επανάληψη κεφάλαια 1-4

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021:

writing σελίδα 9, ορθογραφία 3Α + 3Β (λέξεις), workbook + companion 3B

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/2021

1) από το student's book: σελίδα 21 άσκηση 8
2) από το workbook: σελίδες 18-19
3) από το companion: σελίδες 25-26

D senior
D senior

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 26/10/2021

3D, B2 exam practice

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021 ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021

prepare ex.5 pg.43 + writing 4 for D'- Tuesdays/Thursdays)

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/2021

words 3.1-3.67, workbook pages 14,15

E senior
E senior

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021 Ή ΤΡΙΤΗ 26/10/2021

Σελίδες 26-29 μέχρι το exam practice

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021

ορθογραφία το κεφάλαιο 3, από το workbook τις σελίδες 18-20 μέχρι την άσκηση 3

ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021

1) από το companion: κεφάλαιο 3, σελίδες 17-20 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ τις λέξεις 1-77
2) από το student's book σελίδα 181- γραμματική κεφάλαιο 3
3) από το workbook σελίδα 18, ασκήσεις 1-3, σελίδα 19, ασκήσεις 1,2

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/2021

προετοιμασία το speaking 3 σελίδα 37, λέξεις 3.79-3.96

Lower
Lower

 ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021

σελίδες 38-39 

ΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10/2021

λέξεις 3.1-3.62, workbook σελίδα 16

Advanced
Advanced

ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 26/10/2021

1) Quizlets email
2) companion: unit 6, pages 13-17
3) mastermind unit 6, pages 49,50, exercises B-D

ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021

Από το workbook: voc + grammar p. 12-13
Από το student's book: p.20 ex A, p.21 exercises E + G, p.22 exercise B
Από το companion: revise unit 2

ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/10/2021

writing 2 page 28

Proficiency
Proficiency

ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 25/10/2021

Practice test 8

ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 4/11/2021

σελ. 134 + voc. test σελ.133