για την πρώτη εβδομάδα έχουν πολύ λίγα πράγματα, δεν τα έχουμε ανεβάσει στη πλατφόρμα.
 
Homework 

To homework από Οκτώβριο θα ανεβαίνει σε πλατφόρμα που θα μπαίνετε με κωδικό μαθητή.