Εμείς

Είμαστε μια ομάδα που διδάσκουμε με την ίδια φιλοσοφία και μεράκι. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ξεχωριστός, αλλά το παιδί λαμβάνει μία κοινή από όλους διδακτική μέθοδο με σκοπό να αγαπήσει και να μάθει την ξένη γλώσσα.

Margaret

Diploma in Translation, British Council 


Μαρία

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Emily

Τμήμα Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Mando

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Eleftheria

 Teaching Methodology , ETC seminars

Ellie (Ελευθερία )

BA , Deree College

MA ,University of London

Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Cambridge Speaking Examiner


Ελευθερία

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών