Εμείς

Είμαστε μια ομάδα που διδάσκουμε με την ίδια φιλοσοφία και μεράκι. Ο κάθε ένας από εμάς είναι ξεχωριστός, αλλά το παιδί λαμβάνει μία κοινή από όλους διδακτική μέθοδο με σκοπό να αγαπήσει και να μάθει την ξένη γλώσσα.

Ellie (Ελευθερία Καλοκάθη)

BA , Deree College

MA ,University of London

CertTesol, Trinity College

Ποιότητα στην Εκπαίδευση, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Teaching Methodology, ETC seminars

Exams Invigilator

Cambridge & ESB Speaking Examiner


Margaret

Diploma in Translation, British Council 

Teaching Methodology , ETC seminars 

Μαρία

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Mando

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας,

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Eleftheria

Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών για παιδιά με Δυσλεξία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (e-learning)

 Teaching Methodology , ETC seminars

Exams Invigilator

Επίσης οι καθηγήτριες:


Μαρία (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , καθ.γαλλικών)

Jenny (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών )