Δίδακτρα

Για το σχολικό έτος 2018-2019

Τάξεις

Τιμή / Χρονιά

Pre Junior

Δωρεάν για μαθητές Α' & Β' δημοτικού

€0

Juniors

2 φορές την εβδομάδα

€360-495

Seniors

3 φορές την εβδομάδα

€630-990

Certificates B2-C2

3 φορές την εβδομάδα

€1125-1260

Πληρωμή μέσω τραπέζης


Alpha Bank : GR2701404490449002002003220

Πειραιώς : GR67 0172 0460 0050 4602 8952 536